USCIS tạm ngưng dịch vụ trực tiếp tại văn phòng vào ngày 19 – 20/01/2021

Ngày đăng: 16/01/2021

Ngày 15/01/2021, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ra thông báo họ sẽ tạm thời ngừng các dịch vụ trực tiếp tại tất cả các văn phòng, văn phòng tị nạn và trung tâm hỗ trợ vào ngày 19 và 20 tháng 1 để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và các cá nhân trong các cuộc hẹn.

USCIS sẽ lên lịch lại cho những cá nhân có cuộc hẹn vào ngày 19 và 20 tháng 1 và gửi cho họ thông báo với ngày hẹn mới. 

Nguồn: USCIS

Chủ đề: