+1 253 343 5988

USCIS đang chậm trễ trong việc gửi thư thông báo biên nhận – Nguyên nhân và hướng dẫn giải pháp theo dõi hồ sơ.

USCIS đang chậm trễ trong việc gửi thư thông báo biên nhận – Receipt notice cho một số hồ sơ bảo lãnh. 

US flag and citizenship and immigration paperwork

Nguyên nhân & tình hình hiện tại?

  • Do các hạn chế từ đại dịch Covid-19, sự gia tăng số lượng hồ sơ, khối lượng dịch vụ bưu chính hiện tại và các yếu tố bên ngoài khác, bạn có thể gặp phải sự chậm trễ từ 04 đến 06 tuần trong việc nhận được Receipt notice sau khi nộp đơn bảo lãnh lên USCIS
  • Sự chậm trễ này sẽ không ảnh hưởng đến “Receipt date” đã được xác định dựa trên ngày thực tế USCIS nhận được hồ sơ.
  • Mức độ chậm trễ có thể khác nhau giữa các loại đơn và trung tâm tiếp nhận hồ sơ. Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp phải sự chậm trễ đáng kể nếu bạn đã nộp Mẫu đơn I-485 không thuộc diện bảo lãnh gia đình, Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Điều chỉnh Tình trạng, hoặc Mẫu I-765, Đơn xin Cho phép Làm việc đối với du học sinh diện F1.
  • Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của USCIS. Tất cả các văn phòng USCIS, bao gồm cả các trung tâm lưu giữ hồ sơ, cơ quan đã thực hiện các biện pháp cần thiết như tăng cường khoảng cách xã hội và vệ sinh thường xuyên theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Một số trung tâm ở những địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19 phải tuân thủ các nguyên tắc địa phương nghiêm ngặt hơn.

USCIS đang làm gì?

Nhân viên tại các trung tâm lưu giữ hồ sơ của USCIS đang làm việc thêm giờ và phân phối lại khối lượng công việc của mình để giảm thiểu sự chậm trễ. Khi USCIS mở và xử lý hồ sơ của bạn, họ sẽ in và gửi Receipt notice qua đường bưu điện.

Bạn có thể làm gì?

Nếu bạn đã nộp đơn và đang chờ Receipt notice, hãy kiên nhẫn. USCIS đang làm việc nhanh nhất có thể để hoàn thành việc tiếp nhận tất cả các hồ sơ.

Bạn có thể thực hiện các cách sau để giảm thời gian USCIS xử lý và gửi Receipt notice đến bạn, hoặc để dễ dàng nắm bắt trạng thái hồ sơ:

  • Nộp trực tuyến (nếu tùy chọn này có sẵn cho loại biểu mẫu của bạn): bạn sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức rằng USCIS đã nhận được biểu mẫu của bạn thay vì đợi thư giấy
  • Tạo một tài khoản USCIS trực tuyến miễn phí và kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn từ thiết bị di động của bạn, mọi lúc, mọi nơi bằng công cụ kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến của USCIS
  • Hoàn thành Biểu mẫu G-1145 – Thông báo điện tử về việc chấp nhận hồ sơ và kẹp nó vào mặt trước hồ sơ của bạn khi nộp đơn tại các trung tâm USCIS để yêu cầu một tin nhắn văn bản và /hoặc email khi USCIS chấp nhận hồ sơ.

Nguồn: USCIS

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top