+1 253 343 5988

Tuyên bố đình chỉ nhập cư của những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình phục hồi kinh tế sau khi bùng phát COVID-19

TÓM TẮT NỘI DUNG

SẮC LỆNH TẠM DỪNG NHẬP CẢNH NGƯỜI ĐỊNH CƯ:

Các anh chị đến nước Mỹ  bằng visa định cư sau 10:59 phút, sáng ngày 24/04 (giờ VN  ) sẽ  không được nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoại trừ các diện: CR1/IR1, K1, EB-5, IR2

Những anh chị đã nhập cảnh Mỹ bằng visa định cư trước thời gian này, đã có dấu Oval và đang chờ nhận chờ nhận thẻ xanh không bị ảnh hưởng ( giống như Admin đã dự đoán hôm qua )

Việc nộp mới hồ sơ bảo lãnh không bị ảnh hưởng  ( Hiện nay Luật di trú Mỹ đang thay đổi rất nhanh theo chiều hướng bất lợi cho người nhập cư, các anh chị hãy tranh thủ nộp hồ sơ bảo lãnh cho người thân, vợ/chồng ngay khi có thể vì luật Mỹ là bất hồi tố, đã nộp rồi thì sẽ không bị hủy bỏ nữa    )

HÃY NỘP HỒ SƠ BẢO LÃNH NGAY KHI CÓ THỂ

Hồ sơ đã đang ở giai đoạn NVC, chờ completed không bị ảnh hưởng.

DỰ ĐOÁN NHỮNG DIỄN BIẾN TIẾP THEO:

Lịch phỏng vấn và lịch mở có thể sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 60 ngày tới

Việc cấm nhập cư trong trường hợp khẩn cấp với nước Mỹ như dịch virus Covid-19 thuộc thẩm quyền của cơ quan hành pháp, đứng đầu là Tổng thống, nên sẽ khó bị đình chỉ bởi Tòa án tư pháp. Thậm chí lệnh này có thể được áp dụng thêm 1 lần nữa nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Các Admin sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các tin tức liên quan đến mệnh lệnh hành pháp

The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) has significantly disrupted the livelihoods of Americans. In Proclamation 9994 of March 13, 2020 (Declaring a Nation

Giới thiệu về trang web này

WHITEHOUSE.GOV

Proclamation Suspending Entry of Immigrants Who Present Risk to the U.S. Labor Market During the Economic Recovery Following the COVID-19 Outbreak | The White House

The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) has significantly disrupted the livelihoods of Americans. In Proclamation 9994 of March 13, 2020 (Declaring a Nation

 

 

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top