+1 253 343 5988

Trump kéo dài sắc lệnh hạn chế nhập cư vào Hoa Kỳ

Chỉ vài giờ trước khi Mệnh lệnh hành pháp cấm tạm thời việc cấp Visa định cư, visa làm việc tại Hoa Kỳ đã được ban hành lần đầu vào 22/04/2020 hết hiệu lực, tổng thống Donal Trump đã ra thông báo tiếp tục gia hạn sắc lệnh này đến 31/03/2021.

Theo Trump, những người nhập cư Mỹ theo visa định cư và visa không định cư (visa làm việc) có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ, khiến người lao động Hoa Kỳ phải di dời và gây bất lợi trong quá trình phục hồi kinh tế sau COVID-19 bùng phát.

Tác động của COVID-19 đối với thị trường lao động Hoa Kỳ và sức khỏe của cộng đồng Hoa Kỳ là một vấn đề quốc gia đang được quan tâm.

Với những lập luận này, tổng thống đương nhiệm Trump cho rằng việc gia hạn sắc lệnh nói trên là phù hợp. Tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sẽ có những quyết định về việc tiếp tục gia hạn, sửa đổi hoặc chấm dứt hay không sắc lệnh này.

Nguồn: Whitehouse

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top