+1 253 343 5988

TỔNG QUAN VỀ CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ MỸ

Ngày đăng: 18/08/2021

Visa định cư là visa dành cho người dân nước ngoài muốn nhập cư vào Mỹ để sinh sống và làm việc mà không có bất kỳ hạn chế liên quan. Những người nhập cư sẽ trở thành thường trú nhân Mỹ và được cấp thẻ xanh nếu họ có thể chứng minh rằng họ đã đạt đủ tiêu chuẩn của một trong các loại visa định cư cụ thể. Visa định cư được cấp trên cơ sở: các mối quan hệ gia đình (diện đoàn tụ), việc làm, đầu tư, tị nạn, hoặc được lựa chọn trong cuộc xổ số visa đa dạng.

Visa định cư Mỹ diện lao động

Công dân nước ngoài cũng có thể trở thành thường trú nhân Mỹ thông qua chương trình visa định cư lao động. Visa định cư lao động trên cơ sở được lập ra dành riêng cho lao động nước ngoài nhập cư vào Mỹ với mục đích làm việc. Với các đối tượng là người lao động có tay nghề, lao động dạng chuyên gia, lao động phổ thông (Các lao động khác). USCIS cấp khoảng 140.000 visa hằng năm cho diện visa định cư này.

Visa định cư dựa trên đầu tư

Visa định cư này được khởi xướng bởi quốc hội Mỹ vào năm 1990 với mục đích thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thông qua việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài để tạo ra việc làm cho công dân Mỹ. Với diện này, nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh khi hoàn thành các yêu cầu mà chương trình đưa ra.

Ngoài ra, còn 1 dạng visa đặc biệt nữa là visa L-1 dành cho các công ty ở nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ. Đối tượng dành cho chương trình này là các nhà quản lí hoặc giám đốc điều hành có nhu cầu sang Mỹ để thực hiện các vấn đề điều hành và quản lí công ty. Visa này là visa không định cư nhưng sau khi qua Mỹ có thể chuyển sang diện khác để hợp pháp hóa việc định cư vĩnh viễn

Visa định cư theo diện gia đình, diện này chia làm 2 nhóm nhỏ:

1. Bảo lãnh cho thành viên trực hệ của Công dân Mỹ, bao gồm: vợ, chồng, con còn độc thân dưới 21 tuổi, hoặc cha mẹ.

  • IR-1: Vợ của công dân Mỹ
  • IR-2: Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Mỹ
  • IR-3: Con nuôi của công dân Mỹ (ở nước ngoài)
  • IR-4: Con nuôi của công dân Mỹ (được nhận nuôi ở Mỹ)
  • IR-5: Cha/mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế của công dân Mỹ

2. Bảo lãnh cho thành viên trong gia đình nhưng không phải trực hệ của công dân Mỹ, bao gồm: con trên 21 tuổi, anh/chị/em, vợ/chồng/con thường trú nhân

Các thành viên thân thích của công dân Mỹ cũng có thể hội đủ điều kiện để trở thành công dân thường trú. Các thành viên được xét duyệt trong diện này là:

  • Family First Preference – Diện ưu tiên gia đình 1 (F-1): Con độc thân của công dân Mỹ.
  • Family Second Preference – Diện ưu tiên gia đình 2 (F-2): Vợ, chồng, con chưa thành niên, chưa có gia đình và dưới 21 tuổi.
  • Family Third Preference – Diện ưu tiên gia đình 3 (F-3): Con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • Family Fourth Preference – Diện ưu tiên gia đình 4 (F-4): Anh chị em của công dân Mỹ

Không giống như visa định cư diện gia đình trực hệ, visa định cư diện gia đình theo thứ tự ưu tiên có giới hạn về số lượng hằng năm là 226.000 visa. Số lượng visa F-1 được giới hạn ở 23.400 visa, số lượng visa F-2 được giới hạn ở ở 114.200 visa, số lượng visa F-3 được giới hạn ở 23.400 visa, và số lượng visa F-4 được giới hạn ở 65.000 visa.

 

Scroll to Top