Dự kiến tốc độ phát thư phỏng vấn trong vài tháng tới vẫn sẽ rất chậm

Báo cáo tồn đọng thị thực nhập cư của Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tháng 05/2022

Báo cáo tồn đọng thị thực nhập cư của Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tháng 05/2022

Theo báo cáo tồn đọng thị thực nhập cư của Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tình tới tháng 05 năm 2022 thì hiện có 421.136 cuộc phỏng vấn đang chờ xử lý trong tháng 05, so tháng 04 có lượng hồ sơ là 421.358 thì chỉ đi giảm 222 trường hợp, chiếm tỷ lệ 0,05%, việc này thể hiện rõ sự quá tải trong việc xử lý hồ sơ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ổn định.

Báo cáo cũng nêu rõ, tổng số cuộc phỏng vấn cấp visa định cư Mỹ trong tháng 5 đã giảm hơn 12%, từ 32.439 vào tháng 04 xuống 28.447 vào tháng 05, điều này đánh dấu một sự thụt lùi khá lớn so với mức tăng 18% từ tháng 02 đến tháng 03, và thậm chí từ mức tăng 0,4% ít ỏi được thấy vào tháng 04.

Nếu không có những thay đổi tích cực trong quá trình xét duyệt hồ sơ thì rất có khả năng cao lượng hồ sơ tồn đọng ở NVC ngày càng tăng, nhưng tốc độ xử lý hồ sơ vẫn sẽ tiếp tục duy trì tốc độ chậm chạm như hiện tại dẫn tới lịch visa trong tháng 07 sẽ tiếp tục đứng yên.

Ngoài ra, việc NVC quá tải hồ sơ cũng có thể dẫn tới việc Lãnh sự quán sẽ xem xét kỹ hơn về vấn đề bảo lãnh tài chính và giấy tờ từ đó các hồ sơ tham dự phỏng vấn sẽ được xét duyệt kỹ hơn cũng nhưng số lượng hồ sơ nhận yêu cầu bổ sung sẽ tăng.

Thực tế, trong 02 tháng vừa quá ICAVIET đã ghi nhận nhiều trường hợp bổ sung hồ sơ bảo lãnh tài chính “oan” dẫn tới chuyên viên của ICAVIET phải liên hệ với Lãnh sự quán để giải trình và thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

Hy vọng trong thời gian tới sẽ có những cải tiến đáng kể trong việc xử lý hồ sơ ở NVC và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Hồ Chí Minh.

Hoàng Đình

Chủ đề:

Bài viết theo chủ đề