Tiền trợ cấp cho mùa Covid-19

Ngày đăng: 29/08/2020

Áp dụng cho những người đang cư trú thường trú nhân (thẻ xanh) hoặc quốc tịch Mỹ có khai thuế năm 2019 hoặc 2018.
“ U.S. citizens and some noncitizens are eligible for cash assistance ($1200 per person, $500 per child, and amount decreases if income is over $75,000/year)”

Không áp dụng cho các cá nhân khai thuế ngoài nước Mỹ với vợ/chồng mà không có số social & theo hình thức thuế ITIN ( or Individual Taxpayer Identification Number). Nếu khai thuế dạng này thì cả người ở Mỹ cũng sẽ không được áp dụng
“Noncitizens who do not have a Social Security Number (including folks who use an Individual Taxpayer Identification Number or ITIN) are excluded from cash assistance. Furthermore, if at least one person in a family does not have an SSN, the entire family is excluded from cash assistance.”

Đợt đầu tiên số tiền $1,200 cứu trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang sẽ được gởi ra vào thứ Hai tuần tới April 13, 2020.

Những ai đã khai thuế 2018 hoặc 2019 và có Direct Deposit sẽ nhìn thấy tiền chạy thẳng vô tài khoản ngân hàng của mình. Có khoảng 60 triệu người trong nhóm đầu tiên được nhận tiền trực tiếp cứu trợ khẩn cấp từ chính phủ liên bang này.

Đợt thứ nhì vào ngày thứ Hai April 20 dành cho những người đang hưởng trợ cấp An sinh xã hội, có Direct Deposit và khai thuế liên bang 2018 hoặc 2019.

Đợt thứ ba vào thứ Sáu April 24 dành cho những ai hưởng an sinh xã hội, có Direct Deposit và không khai thuế.

Đợt thứ tư vào ngày thứ Hai May 4: chi phiếu sẽ được gởi ra và gởi đi theo đường bưu điện dành cho tất cả những người không có Direct Deposit theo thứ tự ưu tiên cho thu nhập thấp nhất.

Sau đó, mỗi tuần, Sở thuế liên bang ký ra khoảng 5 triệu chi phiếu cho những ai có thu nhập cao hơn.

Có thể mất khoảng 20 tuần mới ký xong tất cả chi phiếu. Do đó, một số người có thể phải đợi cho đến tháng 8 mới nhận được tiền.

Sở thuế liên bang sẽ mở ra trang web mới vào cuối tuần tới để mọi người có thể truy cập và cập nhật thông tin Direct Deposit cho chính mình để nhận được tiền nhanh hơn.

Trên đây chỉ là những thông tin mới em vừa tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Sở thuế liên bang vẫn chưa chịu tiết lộ gì hết.

Ai cần biết thêm thì xem các link dưới đây nghen.

https://www.usatoday.com/story/money/2020/04/08/stimulus-money-hit-u-s-waves-some-arrives-april-15/2971312001/?fbclid=IwAR1aj61VvyutNCkakR1JQZTdG35vpgE08NUmc52l9ZiAtQ7XYStM50UHwKs

Ai đã nhận được tiền rồi thì lên tiếng cho mọi người mừng giùm nghen bà con.

Nguồn: FB Thanh Tùng

 

Chủ đề: