THU NHẬP TỐI THIỂU ĐỂ BẢO TRỢ TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tác giả: Quang Việt Hứa

Khi hồ sơ bảo lãnh được USCIS chuyển qua NVC, thì người bảo lãnh cần phải chứng minh thu nhập cao hơn mức thu nhập tối thiểu (theo bảng dưới) để đảm bảo bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh khi qua Mỹ.

Mức thu nhập tối thiểu được tính dựa vào tổng số người trong hộ gia đình của người bảo lãnh, trong hộ của người được bảo lãnh và các người mà người bảo lãnh đã bảo trợ tài chính trước đây.

Lưu ý

Ví dụ:

– Nhà người bảo lãnh có NBL + vợ + 1 con nhỏ —> 3
– NBL đã từng bảo lãnh/bảo trợ cho 1 người trước đây, và 2 người này chưa có quốc tịch hoặc chưa đủ 10 năm làm việc —> 2
– Gia đình NĐBL có 4 người

 4+2+4= 8 người —> = $55,153 là income tối thiểu (theo tiêu chuẩn năm 2020)

Trường hợp người bảo lãnh không đủ income để bảo trợ tài chính, có thể nhờ người khác để đứng ra bảo trợ tài chính gọi là người đồng bảo trợ. Tuy nhiên thu nhập của người bảo lãnh và người bảo trợ không được cộng gộp lại với nhau.

Yêu cầu của người đồng bảo trợ:

  • Trên 18 tuổi
  • Là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân
  • Phải đang cư trú trong lãnh thổ Mỹ (trừ 1 số trường hợp đặc biệt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.