+1 253 343 5988

Thông tin hữu ích cho các Thường trú nhân đang ở Việt Nam trong mùa dịch COVID-19

01. Là thường trú nhân, chúng ta có thể ở ngoài Mỹ bao lâu mà không có nguy cơ bị mất tình trạng thường trú?

Thông thường chúng ta có thể ở ngoài nước Mỹ tối đa 1 năm.

Nếu đã được cấp Giấy Re-Entry Permit, giấy này phải xin khi còn ở Mỹ, quý vị có thể ở ngoài nước Mỹ miễn sao Giấy Re-Entry Permit còn hạn.

Xin lưu ý: theo quy định của USCIS, trong một số trường hợp thường trú nhân có thể bị coi là từ bỏ tình trạng thường trú dù các chuyến đi ngắn hơn 1 năm nếu USCIS kết luận quý vị không hề có ý định coi Mỹ là nơi thường trú của mình. Để biết thêm thông tin xin xem trang web của USCIS tại đây.

02. Bây giờ hiện đang ở ngoài nước Mỹ và không thể quay lại Mỹ thì chúng ta quý vị có thể xin giấy Giấy Re-Entry Permit được không?

Theo chính sách của USCIS, quý vị không thể nộp đơn xin Giấy Re-Entry Permit khi đang ở ngoài nước Mỹ. Quý vị phải nộp đơn trước khi rời khỏi Mỹ. Ngoài ra, Giấy Re-Entry Permit một khi đã hết hạn sẽ không thể gia hạn được.

03. USCIS có xem tình hình COVID-19 hiện tại là hoàn cảnh đặc biệt và cho phép các thường trú nhân bị ảnh hưởng hiện đang ở ngoài nước Mỹ có thể duy trì tình trạng LPR của họ được không?

Chưa hề có thông báo hay ngoại lệ về chính sách nào được USCIS thông qua về vấn đề này.

Các thường trú nhân đã ở ngoài nước Mỹ quá 1 năm, hoặc quá thời hạn Giấy Re-Entry Permit, về cơ bản sẽ được coi là đã từ bỏ tình trạng LPR của mình.

Nếu đây là trường hợp của quý vị và quý vị muốn về lại Mỹ, quý vị phải xin thị thực tái nhập cảnh diện SB-1 tại Bộ phận Thị thực Định cư.

04. Nếu thẻ xanh của quý vị bị mất hoặc hết hạn thì sao?

Quý vị có thể xin Boarding Foil tại Đại sứ quán Mỹ (Hà Nội) hoặc Lãnh sự quán Mỹ (TP.HCM). Vui lòng truy cập trang web tại đây và tham khảo các Câu hỏi Thường gặp dành cho Thường trú nhân.

05. Nếu không còn chuyến bay nào từ Việt Nam về Mỹ thì sao?

Hiện vẫn có chuyến bay từ Việt Nam về Mỹ.

Các anh cũng có thể tham khảo danh sách này,

Tuy nhiên chúng ta vẫn nên liên hệ thẳng các hãng hàng không để xác nhận thông tin về chuyến bay cũng như lịch bay.

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top