Thỏa thuận thanh toán

Ngày đăng: 31/05/2020

Nhằm xây dựng chính sách rõ ràng về vấn đề thanh toán chi phí theo từng dịch vụ tư vấn khách hàng sử dụng. Icaviet đưa ra quy trình thanh toán sau:
Icaviet chỉ nhận thanh toán trực tiếp tại hoặc chuyển khoản