Thỏa thuận thanh toán

Ngày đăng: 31/05/2020 Người đăng: admin

Nhằm xây dựng chính sách rõ rang về vấn đề thanh toán chi phí theo từng sản phẩm khách hàng sử dụng. Icaviet đưa ra quy trình thanh toán sau:
Icaviet chỉ nhận thanh toán trực tiếp tại cửa hàng khi khách hàng mua sản phẩm.