+1 253 343 5988

Tạm đình chỉ quy định về Gánh nặng xã hội lên các hồ sơ định cư Mỹ

Theo thông báo mới cập nhật của NVC, quy định của chính phủ Mỹ về việc áp dụng Gánh nặng xã hội lên các hồ bảo lãnh định cư TẠM THỜI BỊ ĐÌNH CHỈ bởi tòa án quận Nam New York vào ngày 29/07/2020.

Trước đó, vào ngày 24/02/2020, chính phủ Mỹ ra thông báo bắt đầu soạn thảo và tiến hành quy định bắt buộc các đương đơn đến Mỹ phải chứng mình mình không trở thành Gánh nặng xã hội cho nước Mỹ. USCIS, NVC và Lãnh sự quán Mỹ lần lượt cũng đã ra những thông báo liên quan đến việc áp dụng quy định Gánh nặng xã hội, cụ thể qua mẫu Form DS-5540.

Hiên tại, USCIS, NVC và Lãnh sự quán Mỹ sẽ không yêu cầu các đương đơn đang trong quá trình bảo lãnh định cư phải thực hiện thêm bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Quy định về gánh nặng Xã hội (bao gồm cả mẫu Form DS-5540).

Nguồn: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-public-charge.html

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top