Quy định về Gánh Nặng Xã Hội 2021 thay đổi ra sao?

Gánh nặng Xã hội

Gánh nặng Xã hội

Gánh nặng Xã hội là gì?

Gánh nặng Xã hội được giới chức nhập cư sử dụng để xác định những người có thể phải phụ thuộc vào chính phủ như nguồn hỗ trợ chủ yếu của họ trong tương lai. Nó là một phần của luật nhập cư liên bang từ năm 1882.

Gánh nặng Xã hội được sử dụng khi nào?

Gánh nặng Xã hội được sử dụng khi người có thị thực nộp đơn xin chuyển sang tình trạng Thường trú Nhân Hợp pháp (thẻ xanh).

Gánh nặng Xã hội áp dụng cho ai?

Những người nhập cư đang tìm cách điều chỉnh tình trạng của họ thành Thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh). Nhiều người nhập cư được miễn Gánh nặng Xã hội, bao gồm những người nhập cư nhân đạo như người tị nạn, người xin lánh nạn, những nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người và các tội phạm nghiêm trọng khác; những người chưa thành niên nhập cư đặc biệt; và một số cá nhân được tạm cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Điều gì thay đổi vào 03/2021?

Quy tắc tính Gánh nặng Xã hội năm 2019 đã bị bãi bỏ vĩnh viễn. Do đó, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ sẽ quay lại áp dụng quy định Gánh nặng Xã hội đã được sử dụng từ năm 1999 (ít hạn chế hơn và ít lợi ích xã hội hơn).

*Nếu đơn I-485 được nộp sau 09/03/2021, đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn I-944.

*Nếu đơn I-485 được nộp trước 09/03/2021, nhưng Sở Di Trú xét đơn sau 09/03/2021, thì cơ quan này không dùng chi tiết khai trong đơn I-944 để quyết định đương đơn là Gánh Nặng Xã Hội hay không.

*Nếu nhận thư của Sở Di Trú yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc thư thông báo ý định từ chối hồ sơ yêu cầu đương đơn nộp giấy tờ liên quan đến Gánh Nặng Xã Hội và thời gian bổ túc vào hoặc sau 09/03/2021, thì đương đơn phải trả lời thư theo thời gian ghi trong thư nhưng không cần cung cấp giấy tờ liên quan quy định này.

*Nếu Sở Di Trú cần thêm chi tiết để quyết định theo luật năm 1999 thì sẽ gửi thư khác để yêu cầu bổ túc.

Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999.

I-944 là đơn cam kết về khả năng tự lực để không trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ.

Vậy Gánh nặng Xã hội có còn hiệu lực không?

Có. Do quy tắc năm 2019 bị bãi bỏ vĩnh viễn, giới chức nhập cư sẽ quay lại quy định Gánh nặng Xã hội năm 1999.

Gánh nặng Xã hội có ảnh hưởng đến việc đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Xã hội không?

Không. Mỗi chương trình Hỗ trợ Xã hội đều có các yêu cầu về tình trạng có đủ điều kiện riêng hay không.

Sở Di Trú thông báo mới về quy định Gánh Nặng Xã Hội, áp dụng luật năm 1999.

 

Chủ đề:

Bài viết theo chủ đề