Sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh người định cư

Ngày đăng: 29/08/2020

 SECTION 1: Tạm dừng nhập cảnh người nhập cư trong vòng 60 ngày

SECTION 2: ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ÁP DỤNG

Áp dụng với các đối tượng người ngoại quốc:

Ở ngoài nước Mỹ tại thời điểm sắc lệnh có hiệu lực –  (không kịp đến Mỹ tại thời điểm sắc lệnh có hiệu lực).

Visa định cư hết hiệu lực, và

Không có giấy tờ di chuyển chính thức còn hiệu lực ngoại trừ visa.

Các đối tượng được miễn trừ:

Thường trú nhân Hoa Kỳ (có thẻ xanh hoặc có con dấu I-551)

Nhập cảnh bằng visa định cư với tư cách bác sĩ, y tá, nhân viên y tế,… phục vụ cho công cuộc chống Covid-19. Được phép dẫn theo vợ/chồng hoặc con dưới 21 tuổi (nếu có).

Visa diện EB-5.

Vợ/chồng công dân Mỹ (visa CR1/IR1)

Con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ

Những cá nhân có tầm quan trọng với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

…..

SECTION 4: Ngày kết thúc: có hiệu lực trong vòng 60 ngày và có thể kéo dài, thay đổi.

SECTION 5: Thời điểm có hiệu lực:

11:59 PM (EST) 04/23/2020.

Chủ đề: