Nhập cư Mỹ: Quy định bổ sung Sinh trắc học 2021 thay đổi ra sao?

Nhập cư Mỹ: Quy định bổ sung Sinh trắc học 2021 thay đổi ra sao?

Chính quyền Tổng thống Biden đã loại bỏ quy định được đề xuất từ ​​thời Tổng thống Trump là yêu cầu người nhập cư vào Hoa Kỳ bổ sung dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như mẫu DNA, quét mắt, ảnh để nhận dạng khuôn mặt và ghi âm giọng nói bất kỳ lúc nào cho đến khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ.

Vào 09/2020, chính sách mới đã được đề xuất, sẽ loại bỏ giới hạn độ tuổi yêu cầu sinh trắc học, cho phép quan chức chính phủ yêu cầu sinh trắc học từ trẻ em dưới 14 tuổi.

Yêu cầu sinh trắc học hiện tại áp dụng cho những người nộp đơn nhập cư trên 14 tuổi và bị giới hạn trong việc gửi dấu vân tay, chữ ký và hình ảnh.

Chính quyền Tổng thống Trump nói rằng quy định trên dù chưa bao giờ có hiệu lực, nhưng đó là một phương pháp để đảm bảo “kiểm tra liên tục” và theo kịp “sự phát triển công nghệ”, áp dụng cho những người nhập cư với mục đích lấy thẻ xanh, giấy phép lao động và các quyền lợi nhập cư bổ sung trong suốt quá trình nhập cư ở Hoa Kỳ cho đến khi có quốc tịch.

Quy định cũng nhằm mục đích mở rộng yêu cầu sinh trắc học cho tất cả mọi người có liên quan đến lợi ích nhập cư, bao gồm cả những người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ. Những người ủng hộ nhập cư đã chỉ trích đề xuất này, gọi đây là một động thái “chưa từng có” nhằm thu thập thông tin cá nhân.

Vậy chính quyền Biden loại bỏ chính sách nhập cư gì trong năm 2021?

Chính quyền Biden đã loại bỏ một số chính sách nhập cư nổi bật nhất của Tổng thống Trump, bao gồm:

1.Quy định “Gánh nặng xã hội” của năm 2019

2.Quay trở lại bộ đề thi quốc tịch của năm 2008

3.Không dùng từ “người nước ngoài (alien)” trên các phương tiện truyền thông chính thức và trong luật nhập cư.