Quy chế hoạt động

Ngày đăng: 31/05/2020

Thông tin về điều kiện giao dịch chung

+    Dịch vụ không giới hạn về phạm vi địa lý.
+    Dịch vụ được khách hàng sử dụng trong suốt thời hạn hợp đồng.

Bảo hành sản phẩm

+    Chúng tôi đảm bảo dịch vụ đúng theo hợp đồng hai bên đã kí.