+1 253 343 5988

Những ai không bị yêu cầu khai thuế 2019 thì có thể điền form này để cập nhật tài khoản ngân hàng, tiền chuyển thẳng về bank nha

Những ai không bị yêu cầu khai thuế 2019 thì có thể điền form này để cập nhật tài khoản ngân hàng, tiền chuyển thẳng về bank nha .

–    Những ai qua Mỹ 2019 mà có adjusted gross income < $12,200 ($24,400 đối với khai thuế chung), không bị yêu cầu khai thuế có thể điền

–   Những ai nhận tiền SSI,… thì đã record on file, không cần điền.

Những ai mới qua Mỹ từ đầu 2020 không được điền form này.

Steps to receive the Economic Impact Payment if you haven’t filed a tax return for 2018 or 2019, and aren’t receiving Social Security, SS Disability Income or Railroad Retirement benefits. This payment is also referred to as “stimulus checks” or “coronavirus relief.”

IRS.GOV
Non-Filers: Enter Payment Info Here | Internal Revenue Service
Steps to receive the Economic Impact Payment if you haven’t filed a tax return for 2018 or 2019, and aren’t receiving Social Security, SS Disability…

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top