+1 253 343 5988

Một số điểm lưu ý của sắc lệnh tạm ngưng nhập cảnh của TT Trump 22/06/2020

Gia hạn thêm cho sắc lệnh số 10014 được ký vào ngày 22/4/2020 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020.

Sắc lệnh 10014 chỉ tác động đến việc ngưng cấp visa cho các diện định cư, ngoài ra KHÔNG tác động đến quá trình nộp hồ sơ bảo lãnh với USCIS và quá trình hoàn tất 6 bước với NVC.

Sắc lệnh được áp dụng cho:
Các diện F1, F2A, F2B, F3, F4, IR-5
Chưa có thị thực sau ngày 23/04/2020
Những ai đang ở ngoài Hoa Kỳ khi sắc lệnh được ký có hiệu lực
Thị thực định cư hết hạn.
Tạm ngưng cấp visa cho các diện lao động như H-1B, H-2B, L và những đương đơn ăn theo của các diện này.
Tạm ngưng cấp visa cho diện trao đổi văn hoá J-1 và đương đơn ăn theo diện này.

Không áp dụng với các đối tượng sau
Thường trú nhân có thẻ xanh tại Mỹ.
Các diện: CR1, CR2, IR1, IR2, EB-5
Thị thực SI hoặc SQ
Thị thực được chỉ định bởi bộ ngoại giao, Bộ Nội An vì quyền lợi của quốc gia.
Thị thực với tư các bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu chống Covid-19. Được đi cùng với vợ/chồng hoặc con dưới 21 tuổi.
Quân nhân Hoa Kỳ và vợ/chồng và con cái
Những người lao động tạm thời hoặc dịch vụ thiết yếu như chuỗi cung ứng thực phẩm

Lưu ý là trong nội dung sắc lệnh không đề cập đến visa K-1 vì đây không phải là visa định cư (mặc dù sau khi K-1 qua Mỹ sẽ chuyển diện xin thẻ xanh).
Những hồ sơ được cấp thị thực trước ngày 23/04/2020 thì được nhập cảnh vào Mỹ.
Sắc lệnh tạm ngưng nhập cảnh này có thời hạn đến 31/12/2020 và có thể sẽ còn được gia hạn.
Sắc lệnh này có thể được bổ sung và chỉnh sửa trong vòng 30 ngày hay sau mỗi 60 ngày kể từ khi Sắc lệnh có hiệu lực

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top