Lịch visa tháng 12 năm 2022

Ngày đăng: 17/11/2022

Ngày 17/11/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố Lịch visa tháng 12 năm 2022:

Lịch visa tháng 12 năm 2022

Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ