+1 253 343 5988

Lịch visa tháng 06 năm 2021

Ngày 20/05/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 06 năm 2021:

.Lịch visa tháng 06 năm 2021 do Bộ ngoại giao Mỹ công bố ngày 20 tháng 07

Lịch visa tháng 06 năm 2021 do Bộ ngoại giao Mỹ công bố ngày 20 tháng 07 năm 2021.

Chia sẻ của chuyên viên ICAVIET:

Lịch visa kỳ này có lịch mở của F1 tăng rất mạnh tới 152 ngày, tiếp theo là lịch mở F3 tăng 40 ngày.

Đáng chú ý là lịch phỏng vấn F4 đã tăng 30 ngày sau một khoảng thời gian tăng chậm và lịch mở diện F4 cũng đứng yên.

Tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 đã bắt đầu ổn định nên trong những tháng tới sẽ tăng đều lại.

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ

Ngày ưu tiên I-130:

Ngày chấp thuận I-797:

Ngày sinh của trẻ:

Dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất:

Scroll to Top