+1 253 343 5988

Lịch visa tháng 03 năm 2020

Ngày 18/02/2020, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 03 năm 2020:

Lịch visa tháng 03 năm 2020

Lịch visa tháng 11 năm 2020 do Bộ ngoại giao Mỹ công bố ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Chia sẻ của chyên viên ICAVIET:

Diện F4 vẫn đứng yên thay vì bị lùi lịch nhưng tháng trước. Khả năng cao từ tháng 04 diện F4 sẽ tăng đều trở lại.

Đối với các diện khác thì cả 2 lịch đều tăng khá nhanh, riêng diện F1 tăng mạnh nhất.

Hy vọng trong những tháng tới các diện đều sẽ tăng ổn định.

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ

Ngày ưu tiên I-130:

Ngày chấp thuận I-797:

Ngày sinh của trẻ:

Dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất:

Scroll to Top