Lịch Visa tháng 03/2021

Ngày đăng: 01/03/2021 Người đăng: Kevin Hua

Lịch mở: diện F2A vẫn tăng ổn định, còn các diện khác không thay đổi so với tháng trước
Lịch phỏng vấn: các diện đều tăng nhẹ 1- 2 tuần, không nhiều nhưng cũng giúp một số trẻ em kịp khóa tuổi CSPA khi ngày Lịch Visa vượt qua ngày ưu tiên.
Dù lịch phỏng vấn có tăng nhưng LSQ vẫn sẽ không phát thư phỏng vấn, chúng ta vẫn phải đợi đến khi lệnh cấm hết hiệu lực (31/03/2021)
**Lưu ý: **các hồ sơ đã complete tại NVC đang chờ phỏng vấn, cần phải đăng nhập vào tối thiểu 1 lần trong vòng 1 năm
.