+1 253 343 5988

Lãnh sự quán cập nhật thêm về quy trình khám sức khỏe xuất cảnh

Theo thông báo mới nhất từ Lãnh sự quán Mỹ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ yêu cầu các đơn vị y tế do Lãnh sự quán chỉ định phải tiêm vắc xin COVID-19 như một phần của quy trình kiểm tra sức khỏe xin thị thực. 

Quy định mới này sẽ không ảnh hưởng đến những người đã bắt đầu quy trình kiểm tra sức khỏe trước ngày 1 tháng 10, cũng như những người đã có thị thực và dự định xuất cảnh sau ngày 1 tháng 10.

Ngay sau khi có ngày phỏng vấn, thì phải tiến hành đặt lịch đi khám sức khoẻ và chích ngừa tại một trong các đơn vị do Lãnh sự quán chỉ định.

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top