Lại thêm một lối nhỏ không ngờ đến nhưng khiến lãnh sự không cấp được visa

Ngày đăng: 28/08/2020 Người đăng: admin

Có 1 thành viên phỏng vấn thành công gần 3 tuần trước, những đương đơn còn lại đều nhận được visa nhưng thành viên này vẫn chưa. Sau khi được admin hỗ trợ liên lạc Lãnh sự quán, Lãnh sự đã phản hồi rằng khi đăng ký địa chỉ visa, thành viên đã NHẬP SAI SỐ PASSPORT, khiến không thể in visa được.

Lỗi này ít ai để ý tới, mọi người hãy lưu ý giúp em nhé