Kế hoạch nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden

Ngày đăng: 12/01/2021

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng:

Chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã đưa ra một kế hoạch cải cách nhập cư bao gồm cấp thẻ xanh cho một số nhóm người nhập cư không có giấy tờ và giảm thời gian chờ đợi để có quốc tịch.

Cụ thể, nói chuyện với Univision bà Harris cho biết chính quyền sắp tới sẽ tự động cấp thẻ xanh cho những người nhận DACA (Hành động hoãn lại cho trẻ em nhập cư) cũng như những người có Tình trạng Được Bảo vệ Tạm thời (TPS) và rút ngắn 5 năm thời gian để có quốc tịch Hoa Kỳ.

Kế hoạch mới cũng bao gồm việc bổ sung các thẩm phán để giảm bớt tình trạng tồn đọng tại tòa án di trú và đảm bảo trẻ em nhận được đại diện hợp pháp tại biên giới.

“Chúng tôi tin rằng đó là cách tiếp cận nhập cư thông minh hơn và nhân đạo hơn,” Harris nói.

Nguồn: Boundless

 

Chủ đề: