HƯỚNG DẪN TÍNH TUỔI CSPA !!!

TÁC GIẢ: ADMIN VÕ KIẾN THÀNH

𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐭 (𝐂𝐒𝐏𝐀): Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ.

Đạo luật có hiệu lực vào 06/08/2002 nhằm bảo vệ tình trạng “trẻ ăn theo” của các đương đơn phụ sau khi họ đã quá 21 tuổi và giữ tình trạng độc thân.

✅ CÁCH TÍNH CSPA:

𝐀𝐠𝐞 𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 – 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 = 𝐂𝐒𝐏𝐀 𝐀𝐠𝐞

Tạm dịch: Độ tuổi tại thời điểm visa đáo hạn – Thời gian chờ đợi chấp thuận = Tuổi CSPA.

✅ GIẢI THÍCH:

𝐀𝐠𝐞 𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: độ tuổi vào ngày 1 (ngày đầu tiên) của tháng lịch visa đáo hạn được áp dụng.

“Đáo hạn”: tháng đầu tiên lịch visa vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞: Thời gian chờ đợi = 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐭𝐞 (ngày chấp thuận notice date trên I797) – 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐭𝐞 (ngày nộp hồ sơ priority date)

𝐂𝐒𝐏𝐀 𝐀𝐠𝐞: Độ tuổi theo đạo luật CSPA 👉🏻 Dưới 21 sẽ được đi theo cha mẹ.

✅ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC KHOÁ TUỔI:

1. Lịch visa vượt qua ngày ưu tiên (đáo hạn)
2. Hoàn tất DS260 trong vòng 1 năm kể từ ngày đáo hạn (lưu ý không cần complete vẫn sẽ khoá tuổi‼️)

✅ THỜI ĐIỂM KHOÁ TUỔI:

Tuổi CSPA sẽ được khoá vào ngày 1 của tháng lịch visa đáo hạn được áp dụng.

Ví dụ: Lịch visa tháng 09/2019 của F4 tăng đến 01/11/2006 —> Hồ sơ F4 15/10/2006 được đáo hạn —> Khoá vào ngày 01/09/2019.

‼️ Lưu ý: tuổi khoá theo lịch visa, không dựa theo ngày complete hoặc ngày phỏng vấn. Phỏng vấn sớm hay muộn đều không ảnh hưởng đến việc tính CSPA.

✅ VÍ DỤ:

Tại thời điểm visa đáo hạn, trẻ tròn 22 tuổi 6 tháng.

Thời gian chờ đợi từ lúc nộp đơn đến lúc nộp đơn là 2 năm.

Tuổi CSPA được trừ ra: 20 tuổi 6 tháng < 21 tuổi —> Được đi theo cha mẹ.

✅ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TUỔI CSPA VỚI ICAVIET

‼️ Lưu ý: định dạng MM/DD/YYYY (tháng/ngày/năm)

Link tính tuổi CSPA: https://icaviet.com/tinh-tuoi-cspa/

Priority Date: ngày ưu tiên (MM/DD/YYYY)

Approval Date: ngày chấp thuận (MM/DD/YYYY)

Child’s DOB: Ngày tháng năm sinh của trẻ (MM/DD/YYYY)

Date visa became available: ngày visa đáo hạn (ngày 01 của tháng) ‼️ Chỉ điền khi hồ sơ đã được đáo hạn.

👉🏻 BẤM TÍNH TUỔI:

Date child turn 21 CSPA: ngày trẻ sẽ bị quá tuổi
—> Lịch visa sẽ phải vượt qua ngày ưu tiên trước ngày này, nếu muộn hơn sẽ bị quá tuổi.

Ví dụ: ngày trẻ bị quá tuổi là 10/2019, tuy nhiên lịch visa của 09/2019 đã kịp đáo hạn —> Trẻ được khoá tuổi < 21 CSPA

CSPA Age: tuổi CSPA được tính khi visa đáo hạn —> Nhỏ hơn 21 tuổi sẽ được đi theo cha mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.