+1 253 343 5988

Hướng dẫn tính tuổi CSPA

The Immigration and Nationality Act (INA) (Tạm dịch là Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch) định nghĩa: “trẻ em là người chưa kết hôn và dưới 21 tuổi”. Nếu một người nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) khi còn nhỏ nhưng bước sang tuổi 21 trước khi được USCIS chấp thuận cho tình trạng LPR (còn được gọi là nhận Thẻ xanh), người đó không còn có thể được coi là trẻ em vì mục đích nhập cư.

Tình trạng này thường được gọi là “quá tuổi”. Vì vậy, những đương đơn đã “quá tuổi” sẽ phải nộp đơn bảo lãnh hoặc đơn mới, đợi lâu hơn nữa để có được Thẻ xanh, hoặc có thể không còn đủ điều kiện để được cấp Thẻ xanh. Chính sự bất tiện này nên Quốc hội Mỹ đã ban hành Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA) để bảo vệ một số trẻ em không bị quá tuổi trong khi chờ USCIS xử lý hồ sơ, từ đó sinh ra khái niệm tuổi CSPA.

Tuổi CSPA là gì?

Child Status Protection Act (CSPA): Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ năm 2002 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Đạo luật này nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho một số đương đơn đã bị “quá tuổi” (quá 21 tuổi trước khi được cấp thị thực) do các trì hoãn về hành chính trong tiến trình thị thực.  Để hội đủ điều kiện áp dụng CSPA, Quý vị cần phải hội đủ hai tiêu chuẩn:

 • Tuổi tính theo công thức CSPA của Quý vị phải dưới 21.
 • Quý vị phải có động thái yêu cầu CSPA trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt giải quyết.

Tính tuổi CSAP

Ngoài ra, Đạo Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA) định nghĩa “con” là người độc thân và dưới 21 tuổi.  Nếu quý vị kết hôn, quý vị sẽ mất tình trạng “con độc thân dưới 21 tuổi”.  Việc ly hôn sau sinh nhật thứ 21 của quý vị và sau thời điểm hồ sơ đến lượt giải quyết sẽ không khôi phục lại được tình trạng này.

Tuổi theo đạo luật CSPA là kết quả từ việc lấy tuổi thực sự của đương đơn vào ngày hồ sơ đến lượt giải quyết trừ đi tổng số ngày hồ sơ bảo lãnh phải chờ được thụ lý tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) (tính từ ngày USCIS nhận hồ sơ cho đến khi hồ sơ được chấp thuận, bao gồm toàn bộ thời gian xem xét hành chính).

Cách tính CSPA

Age at Time of Visa AvailabilityPending Time = CSPA Age.

Tạm dịch: Độ tuổi tại thời điểm visa đáo hạn – Thời gian chờ đợi chấp thuận = Tuổi CSPA.

Giải thích

“Độ tuổi tại thời điểm visa đáo hạn”: độ tuổi vào ngày 1 (ngày đầu tiên) của tháng lịch visa đáo hạn được áp dụng.

“Đáo hạn”: tháng đầu tiên lịch visa vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ.

Pending Time: Thời gian chờ đợi = Approval Date (ngày chấp thuận notice date trên I797) – Filing Date (ngày nộp hồ sơ priority date).

“Tuổi CSPA”: CSPA Độ tuổi theo đạo luật CSPA Dưới 21 sẽ được đi theo cha mẹ.

Điều kiện để được khoá tuổi

 1. Lịch visa vượt qua ngày ưu tiên (đáo hạn).
 2. Hoàn tất DS260 trong vòng 1 năm kể từ ngày đáo hạn (lưu ý không cần complete vẫn sẽ khoá tuổi).

Tính tuổi CSPA

Thời điểm khoá tuổi

Tuổi CSPA sẽ được khoá vào ngày 1 của tháng lịch visa đáo hạn được áp dụng.

Ví dụ: Lịch visa tháng 09/2019 của F4 tăng đến 01/11/2006 => Hồ sơ F4 15/10/2006 được đáo hạn => Khoá vào ngày 01/09/2019.

Lưu ý: tuổi khoá theo lịch visa, không dựa theo ngày complete hoặc ngày phỏng vấn. Phỏng vấn sớm hay muộn đều không ảnh hưởng đến việc tính CSPA.

Ví dụ: Tại thời điểm visa đáo hạn, trẻ tròn 22 tuổi 6 tháng.

Thời gian chờ đợi từ lúc nộp đơn đến lúc nộp đơn là 2 năm.

Tuổi CSPA được trừ ra: 20 tuổi 6 tháng < 21 tuổi => Được đi theo cha mẹ

Công cụ tính tuổi CSPA

Truy cập link này để tính tuổi CSPA:TÍNH TUỔI CSPA

 • Ngày ưu tiên I-130Priority Date trên đơn I-130.
 • Ngày chấp thuận I-797Approval Date trên đơn I-797.

Hướng dẫn tính tuổi CSPA

Bấm tính tuổi

Date child turn 21 CSPA: ngày trẻ sẽ bị quá tuổi.

=> Lịch visa sẽ phải vượt qua ngày ưu tiên trước ngày này, nếu muộn hơn sẽ bị quá tuổi.

Ví dụ: ngày trẻ bị quá tuổi là 10/2019, tuy nhiên lịch visa của 09/2019 đã kịp đáo hạn => Trẻ được khoá tuổi < 21 CSPA.

CSPA Age: tuổi CSPA được tính khi visa đáo hạn => Nhỏ hơn 21 tuổi sẽ được đi theo cha mẹ.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm

Bài viết nổi bật

Tư vấn hồ sơ định cư

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận

  Bài viết mới nhất

  Scroll to Top