HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN THẺ XANH

Ngày đăng: 07/02/2021

BƯỚC 1: NHẬP THÔNG TIN ĐƯƠNG ĐƠN
– Nhập A-Number: 8 số trên visa (Registration Number) hay 9 số trên thư mời phỏng vấn (A#) đều được. Khi nhập vào hệ thống sẽ tự chỉnh thành 9 số (với số 0 ở đầu)
– DOS Case ID: Case Number HCM
Bấm continue
 Nếu số lượng đóng > 1 người, chọn “Add another entry” để thêm thành viên mới, điền tương tự cách trên.
.
.
BƯỚC 2: NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI THANH TOÁN
Payer email address:
– Email Address: Điền email của người thanh toán
– Confirm email address: gõ lại email một lần nữa
Payer contact information:
Điền địa chỉ của người thanh toán (Việt Nam hay Mỹ) đều được, và có thể bất cứ là địa chỉ nào, miễn là của người thanh toán.
Nếu không muốn điền,  có thể Tick vào ô  “I do not want to provide a mailing address”.
Không cung cấp địa chỉ cũng không sao cả.
.
.
BƯỚC 3: NHẬP THÔNG TIN THẺ VÀ CHỦ THẺ
Chọn hình thức thanh toán:
– Thanh toán bằng saving hoặc checking accounts của ngân hàng Mỹ
– Thanh toán bằng thẻ credit hoặc debit quốc tế: VISA, Mastercard, American Express,…
Điền đầy đủ thông tin chủ thẻ:
– Country: Quốc gia
– Billing Address: địa chỉ chủ thẻ
– City: Thành phố
– States/Province: Tiểu bang/Tỉnh
– ZIP/Postal Code: mã ZIP/Bưu điện
– Account Holder Name: Họ và tên chủ thẻ
Điền đầy đủ thông tin thẻ:
– Card number: Mã thẻ
– Expiration Date: Tháng và năm hết hạn (định dạng MM/YYYY)
– Card Security Code: mã bảo mật của thẻ (mã CVC)
Bấm Continue để kiểm tra toàn bộ thông tin —> Continue để thanh toán
.
.
BƯỚC 4: IN XÁC NHẬN THANH TOÁN THÀNH CÔNG
Trang thanh toán đôi khi bị lỗi, nên trước khi bấm nút in trang, hãy dùng điện thoại chụp ảnh màn hình để lưu thông tin lại.
Sau đó bấm vào nút Print để in trang xác nhận thanh toán. Song song đó, truy cập email để kiểm tra email xác nhận thanh toán thành công.
.
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THẺ XANH:
Nhập Receipt Number (IOE…) để kiểm trang tình trạng thẻ xanh
.
MỘT SỐ LƯU Ý:
– Nếu thanh toán tiền thẻ xanh trước khi tới Mỹ —> Thời gian cấp thẻ xanh là trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt chân đến Mỹ.
– Nếu thanh toán tiền thẻ xanh sau khi tới Mỹ —> Thời gian cấp thẻ xanh là trong vòng 90 ngày kể từ ngày thanh toán.
– Thời gian cấp thẻ xanh mỗi nơi mỗi khác, nhanh chậm tuỳ bang.
– Nếu quá 90 ngày mà vẫn chưa nhận được thẻ xanh, vui lòng đến trực tiếp văn phòng USCIS gần nhất