+1 253 343 5988

Hiểu nhanh về Medicare (Phần 2): Ai có thể nhận được Medicare?

Như đã đề cập ở Phần 1, bảo hiểm Medicare không phải là chương trình thích hợp cho tất cả mọi người. Vì vậy, để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng phần ở bài này.

Bảo hiểm Bệnh viện (Phần A)

Hiểu nhanh về Medicare (Phần 2): Ai có thể nhận được Medicare?

1. Người từ 65 tuổi trở lên, là công dân hay thường trú nhân đều đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm bệnh viện, nếu:

• Quí vị đã đủ tiêu chuẩn nhận quyền lợi An Sinh Xã Hội;

• Quí vị hay người phối ngẫu của mình (dù còn sống hay đã mất, bao gồm đã ly dị) làm việc lâu năm trong Chinh phủ có trả thuế Medicare;

• Quí vị là cha mẹ của một người con đã qua đời, có bảo hiểm đầy đủ.

Nếu không hội đủ những tiêu chuẩn này, quí vị có thể nhận bảo hiểm bệnh viện bằng cách đóng phí hàng tháng. Thông thường, chỉ có thể ghi danh vào loại bảo hiểm này trong thời gian ghi danh được chỉ định.

Dù tuổi nghỉ hưu không còn là 65, nhưng nên ghi danh 3 tháng trước ngày sinh nhật thứ 65 của mình.

2. Người dưới 65 tuổi, đủ tiêu chuẩn nhận loại bảo hiểm này nếu:

• Quí vị nhận được quyền lợi cho người tàn phế của An Sinh Xã Hội trong 24 tháng

• Quí vị nhận được trợ cấp cho người tàn tật của An Sinh Xã Hội vì mắc bệnh Lou Gehrig (xơ cứng teo cơ một bên)

• Quí vị làm việc lâu năm trong Chính phủ có trả tiền thuế Medicare và hội đủ các tiêu chuẩn của chương trình tàn phế An Sinh Xã Hội

• Quí vị là con hay người góa vợ/góa chồng từ 50 tuổi trở lên

• Quí vị bị suy thận mãn tính, phải lọc thận lâu dài hay chờ ghép thận và kèm điều kiện như:

  1. Đủ tiêu chuẩn nhận quyền lợi hàng tháng của Sở An Sinh Xã Hội

  2. Làm việc lâu năm trong Chính phủ có bảo hiểm Medicare

  3. Là con hay người phối ngẫu (bao gồm người phối ngẫu đã ly dị) của nhân viên (còn sống hay đã mất) làm việc cho Sở An Sinh Xã Hội hay làm việc trong Chính phủ có trả Medicare.

Bảo hiểm Y tế (Phần B)

Hiểu nhanh về Medicare (Phần 2): Ai có thể nhận được Medicare?
Bất kỳ ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm Phần A đều có thể ghi danh tham gia bảo hiểm y tế (Phần B) bằng cách đóng một khoản phí bảo hiểm hàng tháng.

Một số người hưởng bảo hiểm có thu nhập cao hơn sẽ nộp phí bảo hiểm Phần B hàng tháng cao hơn. Nếu không đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm Phần A, có thể mua bảo hiểm y tế, mà không cần mua bảo hiểm bệnh viện nếu từ 65 tuổi trở lên kèm theo điều kiện là:
• Công dân Hoa Kỳ; hoặc
• Một ngoại kiều nhập cư hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm.

Chương trình Medicare Advantage (Phần C)

Hiểu nhanh về Medicare (Phần 2): Ai có thể nhận được Medicare?

Nếu có bảo hiểm Medicare Phần A và B, thì có thể tham gia Medicare Advantage. Các chương trình Medicare Advantage được cung cấp bởi các công ty tư nhân và được Medicare phê duyệt.

Với một trong các chương trình này, quý vị không cần hợp đồng bảo hiểm Medigap, vì Medicare Advantage chi trả nhiều phúc lợi tương tự như Medigap, chẳng hạn số ngày nằm viện phát sinh thêm sau khi đã sử dụng số ngày mà Medicare chi trả.

Hợp đồng Medigap là các hợp đồng bảo hiểm bổ sung của Medicare được bán bởi các công ty bảo hiểm tư nhân để lấp các “khoảng trống” trong bảo hiểm của Chương Trình Medicare Nguyên Thủy, chẳng hạn như chi phí tự trả cho khoản đồng bảo hiểm Medicare và các khoản khấu trừ hoặc dịch vụ không được Medicare đài thọ

Các chương trình Medicare Advantage bao gồm:
• Chương trình chăm sóc cơ bản của Medicare;
• Phòng khám y khoa được chỉ định;
• Các chương trình trả phí dịch vụ khám tư nhân;
• Chương trình khám chữa bệnh theo yêu cầu đặc biệt, như khám như thị lực, thính giác và nha khoa.

Nếu muốn tham gia Medicare Advantage, quí vị sử dụng thẻ sức khỏe nhận được từ chương trình Medicare Advantage. Ngoài ra, có thể phải đóng bảo phí hàng tháng cho Medicare Advantage vì có thêm quyền lợi mà chương trình cung cấp. Những người mới, có đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicare nên ghi danh trong kỳ ghi danh ban đầu của mình hoặc trong kỳ lựa chọn hàng năm (15/10 – 7/12 mỗi năm). Ngày có hiệu lực ghi danh là 1/1 của năm sắp tới.

Chương trình Mua Thuốc Theo Toa  (Phần D)

Chương trình Medicare Phần A và B không chi trả các loại thuốc kê theo toa, nhưng có thể ghi danh vào chương trình Phần D nếu quý vị được hưởng Medicare Phần A hoặc B. Việc tham gia chương trình này là tự nguyện, và quý vị nộp phí hàng tháng bổ sung để được bảo hiểm. Một số người hưởng bảo hiểm có thu nhập cao hơn sẽ nộp một khoản phí bảo hiểm Phần D hàng tháng cao hơn.

Các chương trình Medicare Phần D hỗ trợ các loại thuốc thông thường nhất định. Các loại thuốc quý vị dùng có thể không được mọi chương trình Phần D chi trả. Vì vậy, cần phải xem lại danh sách thuốc của mỗi chương trình..

*Bài liên quan: Hiểu nhanh về Medicare (Phần 1): Tránh nhầm lẫn giữa các thuật ngữ bảo hiểm.

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết mới nhất

Scroll to Top