TỔNG HỢP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ 🏋️‍♀️GÁNH NẶNG XÃ HỘI (PUBLIC CHARGE)❗️❗️❗️

Gánh nặng xã hội là khi một cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào chính phủ để trang trải cuộc sống, thông qua việc nhận hỗ trợ bằng 💵 tiền mặt để duy trì thu nhập hoặc nhận các hỗ trợ về mặt chăm sóc lâu dài (ví dụ, sống trong một viện dưỡng lão hoặc 🏥 cơ sở y tế tâm thần).

🇱🇷 QUY ĐỊNH 🕒 HIỆN TẠI CỦA SỞ DI TRÚ MỸ VỀ GÁNH NẶNG XÃ HỘI.

✏️Các chương trình hỗ trợ bị xem là Gánh nặng xã hội️‍

📍 Tiền trợ cấp an sinh (Supplemental Security Income-SSI)

📍 Tiền trợ cấp tạm thời cho các gia đình nghèo (Temporary Assistance for Needy Families-TANF)

📍 Tiền trợ cấp của tiểu bang hoặc địa phương (thường được gọi là chương trình “Hỗ trợ chung”)

📍 Các chương trình trợ cấp sức khỏe (bao gồm cả Medicaid) hỗ trợ các cá nhân được đưa vào các cơ sở từ thiện để chăm sóc trong thời gian dài (ví dụ, trong một viện dưỡng lão hoặc cơ sở y tế tâm thần).

Lưu ý: danh sách trên không liệt kê đầy đủ các loại lợi ích bằng tiền mặt có thể khiến 1 người bị xem là gánh nặng xã hội. Các khoản nhận trợ cấp bất kỳ bằng tiền mặt nào, dù không được liệt kê ở trên vẫn có thể được xem là gánh nặng xã hội.

Các chương trình bị xem là Gánh nặng xã hội

✏️ Các hỗ trợ nào KHÔNG bị xem là gánh nặng xã hội?

📍 Trợ cấp y tế và bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế khác (bao gồm hỗ trợ cộng đồng về tiêm chủng và xét nghiệm và điều trị các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm; sử dụng phòng khám y tế, dịch vụ phục hồi chức năng ngắn hạn và 🚘 dịch vụ y tế khẩn cấp) ngoài việc hỗ trợ chăm sóc lâu dài.

📍 Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em (CHIP) ⛹️‍♀️

📍 Các chương trình dinh dưỡng, bao gồm Phiếu Thực phẩm (Food stamps), Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Chương trình Bữa trưa và Bữa sáng tại Trường Quốc gia, và các chương trình hỗ trợ thực phẩm bổ sung và khẩn cấp khác

📍 Hỗ trợ về nhà ở

📍 Dịch vụ chăm sóc trẻ em

📍 Hỗ trợ năng lượng, như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Nhà thu nhập thấp (LIHEAP)

📍 Cứu trợ thảm họa khẩn cấp

📍 Chăm sóc nuôi dưỡng và hỗ trợ nhận con nuôi

📍 Hỗ trợ giáo dục (chẳng hạn như học tại trường công lập), bao gồm các lợi ích theo luật Head Start và hỗ trợ cho giáo dục tiểu học, trung học hoặc đại học

📍 Chương trình đào tạo nghề

📍 Các chương trình, dịch vụ hoặc hỗ trợ bằng hiện vật, dựa vào cộng đồng (như bếp nấu súp, tư vấn và can thiệp khủng hoảng, và nơi trú ẩn ngắn hạn)

📍 Các lợi ích không dùng tiền mặt theo TANF như trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc trợ cấp quá cảnh

📍 Trợ cấp thất nghiệp.

Nói chung là các khoản trợ giúp ngắn hạn, không bằng tiền mặt thì đa phần không được xem là gánh nặng xã hội. Mỗi bang sẽ có rất nhiều Chương trình hỗ trợ khác nhau, để chính xác, phải dựa thêm vào Hướng dẫn của tiểu bang.

🇱🇷 TÓM TẮT CÁC ĐIỀU CÓ KHẢ NĂNG THAY ĐỔI THEO DỰ KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ MỸ (toàn bộ tài liệu này dày khoảng 500 trang):❓❓❓

✏️ Đối với các chương trình hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc có thể quy đổi thành tiền mặt: một người bị xem là gánh nặng xã hội nếu tổng số tiền mà họ được trợ cấp trong 1 năm trên 15% mức thu nhập theo quy định về mức thu nhập thấp của chính phủ Mỹ.

✏️ Đối với các chương trình hỗ trợ không bằng tiền mặt (hiện nay không bị xem là gánh nặng xã hội) thì một người được xem là gánh nặng xã hội khi:

📍Nhận hỗ trợ hơn 12 tháng trong vòng 36 tháng.

📍Nhận hỗ trợ hơn 9 tháng trong vòng 36 tháng và cùng

lúc đang xin nhiều loại hỗ trợ công cộng khác nhau.

🇱🇷 DIỄN BIẾN MỚI NHẤT

Dựa theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 30/01/20, USCIS vừa thông báo sẽ bắt đầu tiền hành áp dụng những thay đổi về luật Gánh nặng xã hội từ ngày 24/02/2002 trên toàn bộ các bang nước Mỹ, trừ bang ILLINOIS.

USCIS cũng sẽ đăng các biểu mẫu cập nhật, hướng dẫn nộp và hướng dẫn Chính sách trên trang web của USCIS trong tuần từ ngày 03/02/2020, để cung cấp cho người bảo lãnh, người được bảo lãnh và những người khác có nhiều thời gian để xem xét cập nhật các thủ tục và quy định mới.

LƯU Ý: Những cá nhân nhận các chương trình trợ cấp trước ngày 24/02/2020 sẽ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG. Chỉ khi nhận trợ cấp các chương trình nằm trong quy định mới được áp dụng sau ngày 24/02/2020 MỚI BỊ ẢNH HƯỞNG.

Tác giả: QUANG VIỆT HỨA

🇱🇷 Đăng ký Tham gia Group DI TRÚ MỸ – NHÓM ADMINS trên Facebook để cùng các Admins và các thành viên thảo luận thêm các diễn biến về sự kiện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.