+1 253 343 5988

Gần 200 đơn DACA mới được chấp thuận kể từ tháng 11

Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết gần 200 người đã có đơn đăng ký DACA được phê duyệt trong những tuần cuối cùng của năm 2020, đánh dấu làn sóng chấp thuận đầu tiên kể từ khi chính quyền Trump ngừng chấp nhận những đơn mới trong năm 2017.

Trong báo cáo gửi lên tòa án liên bang Brooklyn, DHS cho biết họ đã phê duyệt 171 đơn mới từ ngày 14 tháng 11 đến cuối năm 2020. Cơ quan liên bang cũng cho biết họ đã từ chối 121 đơn và hủy bỏ 369 trong tổng số 2,713 đơn mà họ đã nhận được.

DACA, được thành lập vào năm 2012, bảo vệ một số thanh thiếu niên nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Mặc dù nó không cấp cho họ tư cách pháp nhân, nhưng nó bảo vệ họ khỏi bị trục xuất và cho phép họ xin giấy phép lái xe, giấy phép lao động và số an sinh xã hội.

Vào tháng 11, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng thư ký đương nhiệm của DHS – ông Chad Wolf đã được bổ nhiệm một cách bất hợp pháp vào vị trí của mình, và do đó không được phép cấm các ứng viên mới. Thẩm phán sau đó ra lệnh cho DHS bắt đầu chấp nhận đơn xin DACA từ những người đủ điều kiện tham gia chương trình thời Obama nhưng hiện chưa đăng ký.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết trong hồ sơ rằng họ đã chấp thuận 61.844 gia hạn DACA, từ chối 326 và hủy bỏ 2.842 đơn gia hạn.

Nguồn: boundless

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top