Đăng ký tiêm vắc-xin tại bang Georgia giai đoạn 1A

Ngày đăng: 11/01/2021

Những người trong Giai đoạn 1A có thể lên lịch tiêm chủng ngay bây giờ.


Nhu cầu vắc xin cao và số lượng hạn chế. Sự sẵn có của vắc xin là yếu tố hạn chế để đặt lịch hẹn trong thời gian ngắn hạn trong khi các nhà cung cấp vắc xin trên toàn tiểu bang (tức là các sở y tế, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, nhà thuốc, v.v.) đang chờ phân bổ đơn đặt hàng của họ.

Sở Y tế chỉ cho phép đặt lịch hẹn khi số lượng vắc xin hiện còn tồn kho. Nếu không còn lịch hẹn, điều đó có nghĩa là nguồn cung cấp vắc-xin hiện có không còn. 

Mỗi tiểu bang, mỗi khu vực sẽ có chương trình phân phối vaccine khác nhau. Người dân tại Gwinnett County, Georgia có thể đăng ký tiêm vắc-xin ở link sau:

COVID Vaccine Scheduling

Thông tin giai đoạn vắc xin

 

 

Giai đoạn 1A

Giai đoạn 1A sẽ bao gồm những người được trả lương và không được trả lương phục vụ trong cơ sở chăm sóc sức khỏe, những người có khả năng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bệnh nhân hoặc vật liệu lây nhiễm. Nhân viên bệnh viện, nhân viên y tế công cộng, EMS, người phản ứng đầu tiên, nhân viên cơ sở chăm sóc dài hạn, nhân viên cơ sở chăm sóc khẩn cấp và người lớn từ 65 tuổi trở lên (và người chăm sóc của họ  nếu có ) được bao gồm trong giai đoạn này.

Giai đoạn 1B

Giai đoạn 1B sẽ bao gồm những công nhân thiết yếu khác và những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng.

Giai đoạn 1C

Giai đoạn 1C sẽ bao gồm những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng, không được tiêm chủng trong Giai đoạn 1A hoặc Giai đoạn 1B.

Nguồn: gnrhealth.com

 

Chủ đề: