Đêm dài lắm mộng – có visa đi sớm càng tốt

Ngày đăng: 28/08/2020 Người đăng: admin

Một khi anh/chị/em đã có Visa định cư Mỹ trên tay, hãy nhanh chóng qua Mỹ, mọi công việc ở Việt Nam, có thể quay về giải quyết sau. Kể cả ngay khi vừa nhập cảnh Mỹ là có thể quay về ngay mà không cần phải đợi nhận thẻ xanh, xem bài viết chi tiết trên Group Di trú Mỹ – Nhóm Admin (facebook)

Những rủi ro có thể xảy ra nếu  nhập cảnh Mỹ muộn :

Nếu người bảo lãnh qua đời trước khi người được bảo lãnh chính nhập cảnh vào Mỹ?

Nếu người bảo lãnh qua đời trước khi đương đơn chính nhập cảnh vào Mỹ thì  visa nhập cảnh Mỹ sẽ bị thu hồi một cách tự động chiếu theo điều 8 CFR 205. . Điều này có nghĩa là nhân viên Lãnh sự sẽ không thể cấp visa cho bất kỳ đương đơn nào có tên trong đơn bảo lãnh và sẽ phải gởi đơn bảo lãnh về cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Nếu có những lý do nhân đạo có sức thuyết phục, nhân viên lãnh sự có thể đề nghị với USCIS cho phục hồi lại hồ sơ. Cách thứ hai là đương đơn liên hệ trực tiếp với văn phòng USCIS nơi đã chấp thuận đơn bảo lãnh để xin cho phục hồi lại hồ sơ vì lý do nhân đạo. Nếu USCIS phục hồi lại hồ sơ, nhân viên lãnh sự sẽ liên hệ với đương đơn sau đó.

Nếu đương đơn chính qua đời trước khi nhập cảnh Mỹ, chuyện gì sẽ xảy ra cho hồ sơ của những đương đơn phụ?

Nếu người được bảo lãnh chính qua đời ở bất cứ thời điểm nào trước khi những đương đơn phụ di dân qua Mỹ thì visa nhập cảnh  Mỹ của những  đương đơn phụ sẽ không còn hiệu lực nữa. Việc xin phục hồi nhân đạo không áp dụng trong trường hợp này.
Chúc mọi người lên đường đến  Mỹ thuận lợi

 

Chủ đề: Thẻ: