+1 253 343 5988

Danh sách các hãng bay vẫn duy trì đường bay Việt Nam – Hoa Kỳ trong mùa dịch COVID-19

01. Vietnam Airlines
Trang web: https://www.vietnamairlines.com/us/en/home
Điện thoại: 1900 1100 (gọi điện tại Việt Nam)
Điện thoại: +84 024 3832 0320 (gọi điện từ bên ngoài Việt Nam)

02. Japan Airlines
Trang web:  https://www.jal.co.jp/en/inter/
Điện thoại:  +84 028 3842 3362 (TP.HCM)
Điện thoại:  +84 024 3787 2020 (Hà Nội)

03. All Nippon Airways
Trang web:  https://www.ana.co.jp/ja/us/
Điện thoại:  +84 028 3821 9612 (TP.HCM)
Điện thoại:  +84 024 3926 2808 (Hà Nội)

04. Korean Air
Trang web:  https://www.koreanair.com/global/en.html
Điện thoại:  +84(28)3824 2878-80 (TP.HCM)
Điện thoại:  +84 024 3934 7247 (Hà Nội)

05. Asiana Airlines
Trang web: https://flyasiana.com/C/VN/EN/index
Điện thoại: +84 028 3822 2665 (TP.HCM)
Điện thoại: +84 024 3771 4094 (Hà Nội)
Điện thoại: +84 024 3771 1374 (Hà Nội)

06. Qatar Airways
Trang web: https://www.qatarairways.com/en-vn/homepage.html
Điện thoại: +84 (28) 3827 3888 (HCMC)

07. Eva Air
Trang web: https://www.evaair.com/en-vn/index.html
Điện thoại: +84 (24) 3936 1600 (Hanoi)
Điện thoại: +84 (28) 3822 4488 (HCMC)
Điện thoại: +84 (236) 3555 588 (Da Nang)

08. Cathay Pacific
Trang web: https://www.cathaypacific.com/cx/en_VN.html
Điện thoại: +84 (28) 3822 3203 (HCMC)

09. China Airlines
Trang web: https://www.china-airlines.com/us/en
Điện thoại: +84 (24) 3936 6364 (Hanoi)
Điện thoại: +84 (28) 5414 1008 (HCMC)

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top