CON DẤU I-551 TRÊN PASSPORT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Tác giả: Admin Võ Kiến Thành (Group Di trú Mỹ – Nhóm Admin)

Khi đến Mỹ, đương đơn sẽ được Hải quan đóng 1 con dấu hình oval gần visa. Đây chính là con dấu I-551 có chức năng như một THẺ XANH TẠM THỜI trong vòng 1 năm.

Nghĩa là, trong thời gian thẻ xanh chưa về, con dấu này sẽ chứng minh tình trạng thường trú nhân hợp pháp của đương đơn, và nó có tác dụng như sau:

– Quay trở lại Mỹ nếu như thẻ xanh chưa về.
– Mở hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi (F2A), con độc thân trên 21 tuổi (F2B).
– Đi thi bằng lái xe.
– Đi xin việc làm.
– Và bất cứ công việc nào khác cần chứng minh tình trạng thường trú nhân,…

Có một số thành viên nói em là họ phải chờ thẻ xanh cứng về mới dám đi thi bằng lái xe. 👉🏻 Điều này hoàn toàn KHÔNG CẦN THIẾT. Hiện tại có một vài địa phương, nhân viên chưa cập nhật được chức năng của con dấu I-551, nên chúng ta có thể giải thích hoặc chứng minh cho họ về con dấu này.

❓ Vì sao admin lại có đến 2 con dấu?

Trên passport của em có 2 con dấu, 1 con bị huỷ vì lý do nhân viên Hải quan đóng dấu quá mờ. Khi phát hiện sự viện, em đã phải quay lại Hải quan 1 lần nữa để huỷ con dấu cũ, cấp lại con dấu mới. Và cho dù con dấu mới này có nằm cách xa visa đi chăng nữa thì nó vẫn có giá trị bình thường.

One thought on “CON DẤU I-551 TRÊN PASSPORT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.