Chuyến bay thứ hai đưa công dân từ Mỹ về Việt Nam sẽ cất cánh ngày 15/05/2020

Ngày đăng: 29/08/2020

Sau khi chuyến bay VN1 thành công thì chuyến bay thẳng thứ hai của Vietnam Airlines sẽ đưa công dân Việt Nam trở về nước ngày 15/05/2020.
Chuyến bay này sẽ bay từ Hà Nội – Washington D.C – Alaska – Hà Nội.

Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 22h40 ngày 16/05/2020.

Chi phí cho chuyến bay này là 59 triệu đồng/ người lớn

 

Chủ đề: