+1 253 343 5988

Chương trình thử việc – Nhân viên bộ phận xử lý hồ sơ

Ngày đăng: 11/06/2022

Phần 1: Welcome to ICAVIET

1.1 Giới thiệu về Công ty ICAVIET

1.2 Các dịch vụ của ICAVIET

1.2 Nội quy làm việc

1.3 Tại sao ICAVIET chọn bạn

Tìm hiểu thêm

Trang web: www.icaviet.com

Fanpage: https://www.facebook.com/ICAVIET

 

Phần 2: Tổng quan về lĩnh vực bảo lãnh định cư Mỹ

2.1 Tổng quan về định cư trên toàn cầu và Việt Nam

2.2 Tổng quan về nước Mỹ

2.3 Tổng quan về các diện định cư Mỹ

2.4 Số liệu về định cư Mỹ trên toàn cầu và Việt Nam

 

Phần 3: Các diện bảo lãnh diện gia đình ICAVIET đang cung cấp dịch vụ

3.1 Tổng quan về các diện bảo lãnh diện gia đình

3.2 Các bước bảo lãnh diện gia đình

 

Phần 4: Thực hành 

4.1  Tìm hiểu về mẫu Form I-130

4.2 Tìm hiểu về cách viết Timeline và soạn Timeline tiếng Việt, tiếng Anh

Mẫu 1

Mẫu 2

 

Phần 5: Đánh giá kết quả:

5.1 Hoàn tất mẫu form I-130 dựa theo thông tin của KH

Thông tin của KH cung cấp (mẫu)

Gửi các kết quả hoàn thành qua email: tuyendung@icaviet.com

Scroll to Top