Chương trình đào tạo nhân viên biên dịch – xử lý hồ sơ

Ngày đăng: 18/08/2021

Thời gian: 02 ngày

Ngày 01:

Buổi sáng:

  • Tổng quan về ICAVIET và các dịch vụ của ICAVIET
  • Tổng quan về lĩnh vực định cư Mỹ

Buổi chiều:

  • Tìm hiểu về timeline mẫu
  • Tìm hiểu về một mẫu đơn định cư tiêu biểu: I-130

Ngày 02: Đánh giá

  • Thực tập điền 2 mẫu đơn tiếng Anh
  • Thực tập làm Timeline tiếng Việt – tiếng Anh 

Phần 1: Welcome to ICAVIET

1.1 Giới thiệu về Công ty ICAVIET

1.2 Các dịch vụ của ICAVIET

1.2 Nội quy làm việc

1.3 Tại sao ICAVIET chọn bạn

Tìm hiểu thêm

Website: www.icaviet.com

Fanpage: https://www.facebook.com/ICAVIET

 

Phần 2: Tổng quan về lĩnh vực bảo lãnh định cư Mỹ

2.1 Tổng quan về định cư trên toàn cầu và Việt Nam

2.2 Tổng quan về nước Mỹ

2.3 Tổng quan về các diện định cư Mỹ

2.4 Số liệu về định cư Mỹ trên toàn cầu và Việt Nam 

.

Phần 3: Các diện bảo lãnh diện gia đình ICAVIET đang cung cấp dịch vụ

3.1 Tổng quan về các diện bảo lãnh diện gia đình

3.2 Các bước bảo lãnh diện gia đình

 

Phần 4: Thực hành 

4.1  Tìm hiểu về mẫu Form I-130 

4.2 Tìm hiểu về cách viết Timeline và soạn Timeline tiếng Việt, tiếng Anh

Mẫu 1

Mẫu 2

Phần 5: Đánh giá kết quả:

5.1 Hoàn tất mẫu form I-130 dựa theo thông tin của KH

Thông tin của KH cung cấp (mẫu)

5.2 Soạn Timeline tiếng Việt, sau đó dịch sang tiếng Anh, dựa theo hình ảnh và sự kiện 

Bộ ảnh và sự kiện để làm Timeline (mẫu)

 

5.3 Dịch 1 hợp đồng tiếng Việt sang SONG NGỮ

00. Hop dồng IR1 – NVC – Full

5.4 Dịch 1 bài viết tiếng Anh sang tiếng Việt

International Marriage Brokerage Regulation Act (IMBRA)

 

Gửi các kết quả hoàn thành qua email: quangviet@icaviet.com