Tuyển dụng và đào tạo online

TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CƯ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CƯ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày nay, di cư quốc tế đã trở thành một trong...

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MỸ

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MỸ

Mỹ – Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang...

Chương trình đào tạo nhân viên biên dịch – xử lý hồ sơ

Chương trình đào tạo nhân viên biên dịch – xử lý hồ sơ

Thời gian: 02 ngày Ngày 01: Buổi sáng: Tổng quan về ICAVIET và các dịch vụ của ICAVIET Tổng quan...

TỔNG QUAN VỀ CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ MỸ

TỔNG QUAN VỀ CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ MỸ

Visa định cư là visa dành cho người dân nước ngoài muốn nhập cư vào Mỹ để sinh sống và...

Tổng quan về định cư trên thế giới và Việt Nam

Tổng quan về định cư trên thế giới và Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày nay, di cư quốc tế đã trở thành một trong...

Quy trình cấp mới Passport cho người Việt tại Mỹ

Quy trình cấp mới Passport cho người Việt tại Mỹ

Có 2 trường hợp cấp mới Passport: Trường hợp 1: Làm cho trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha...