+1 253 343 5988

Mỹ mở cửa đón du khách quốc tế

Ngày 15/10, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ chính thức dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại với các du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 08/11 tới đây.

Scroll to Top