LỊCH VISA HÀNG THÁNG

Lịch visa tháng 10 năm 2021

Lịch visa tháng 10 năm 2021

Ngày 13/09/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 10 năm...

Lịch visa tháng 09 năm 2021

Lịch visa tháng 09 năm 2021

Ngày 13/08/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 08 năm...

Lịch visa tháng 08 năm 2021

Lịch visa tháng 08 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch visa (lịch phỏng vấn cấp visa) tháng 08 năm 2021 mang đến tin vui cho các gia đình diện F ...

Lịch visa tháng 07 năm 2021

Lịch visa tháng 07 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch phỏng vấn visa tháng 07 năm 2021 mang đến tin vui cho các gia đình diện F...

Lịch visa tháng 06 năm 2021

Lịch visa tháng 06 năm 2021

Lịch visa gồm lịch mở hồ sơ và lịch phỏng vấn visa tháng 06 năm 2021 của các gia đình diện F...

Lịch visa tháng 05 năm 2021

Lịch visa tháng 05 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch visa (lịch phỏng vấn cấp visa) tháng 04 năm 2021 mang đến tin vui cho các gia đình diện F ...

Lịch visa tháng 04 năm 2021

Lịch visa tháng 04 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch visa (lịch phỏng vấn cấp visa) tháng 04 năm 2021, trời đã sáng trở lại ...

Lịch visa tháng 03 năm 2021

Lịch visa tháng 03 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch visa (lịch phỏng vấn) tháng 03 năm 2021 mang đến tin vui cho các gia đình diện F...

Lịch visa tháng 02 năm 2021

Lịch visa tháng 02 năm 2021

Ngày 22/01/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 02 năm...

Lịch visa tháng 01 năm 2021

Lịch visa tháng 01 năm 2021

Ngày 24/12/2020, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 01 năm...

Lịch visa tháng 12 năm 2020

Lịch visa tháng 12 năm 2020

Ngày 21/11/2020, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 12 năm...

Lịch visa tháng 11 năm 2020

Lịch visa tháng 11 năm 2020

Ngày 29/10/2020, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 11 năm...