LỊCH VISA HÀNG THÁNG

Lịch visa tháng 07 năm 2022

Lịch visa tháng 07 năm 2022

Ngày 10/06/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố Lịch visa tháng 07 năm...

Lịch visa tháng 06 năm 2022

Lịch visa tháng 06 năm 2022

Ngày 14/05/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Lịch visa tháng 06 năm 2022....

Lịch visa tháng 05 năm 2022

Lịch visa tháng 05 năm 2022

Ngày 13/04/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 05 năm 2022....

Lịch visa tháng 04 năm 2022

Lịch visa tháng 04 năm 2022

Ngày 16/03/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 03 năm 2022....

Lịch visa tháng 03 năm 2022

Lịch visa tháng 03 năm 2022

Ngày 17/02/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 03 năm 2022....

Lịch visa tháng 02 năm 2022

Lịch visa tháng 02 năm 2022

Ngày 14/02/2022, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 02 năm 2022....

Lịch visa tháng 01 năm 2022

Lịch visa tháng 01 năm 2022

Ngày 17/12/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 01 năm...

Lịch visa tháng 12 năm 2021

Lịch visa tháng 12 năm 2021

Ngày 16/11/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 12 năm 2021...

Lịch visa tháng 11 năm 2021

Lịch visa tháng 11 năm 2021

Ngày 14/10/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lịch visa tháng 11 năm 2021...

Lịch visa tháng 10 năm 2021

Lịch visa tháng 10 năm 2021

Ngày 13/09/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 10 năm...

Lịch visa tháng 09 năm 2021

Lịch visa tháng 09 năm 2021

Ngày 13/08/2021, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (United States Department of State) đã công bố lịch visa tháng 08 năm...

Lịch visa tháng 08 năm 2021

Lịch visa tháng 08 năm 2021

Lịch mở hồ sơ và lịch visa (lịch phỏng vấn cấp visa) tháng 08 năm 2021 mang đến tin vui cho các gia đình diện F ...