Các dịch vụ Lãnh sự quán Mỹ và Việt Nam

Tổng hợp các địa chỉ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

Tổng hợp các địa chỉ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ: Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036 Điện thoại:...

Đã là công dân Mỹ, có nên giữ quốc tịch Việt Nam?

Đã là công dân Mỹ, có nên giữ quốc tịch Việt Nam?

Việc sở hữu cùng lúc Passport Việt Nam và Passport Mỹ gọi là song tịch, nghĩa là có hai quốc...

Phân biệt Passport và Visa

Phân biệt Passport và Visa

Thuật ngữ Passport (hộ chiếu) và Visa (Thị thực) được sử dụng rất thường xuyên trong đời sống. Tuy nhiên...

Passport Việt Nam – Chứng minh thư quốc tế của công dân Việt Nam

Passport Việt Nam – Chứng minh thư quốc tế của công dân Việt Nam

Để chuẩn bị một bộ hồ sơ định cư Mỹ hoàn hảo, Passport Việt Nam luôn là quyển sổ chúng...