Gia hạn Passport Vietnam

Đã là công dân Mỹ, có nên giữ quốc tịch Việt Nam?

Đã là công dân Mỹ, có nên giữ quốc tịch Việt Nam?

Việc sở hữu cùng lúc Passport Việt Nam và Passport Mỹ gọi là song tịch, nghĩa là có hai quốc […]

read more
Phân biệt Passport và Visa

Phân biệt Passport và Visa

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc công dân […]

read more
Các loại Passport Việt Nam

Các loại Passport Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam thông hành 03 loại Passport thông dụng là: Passport phổ thông, Passport công vụ và Passport […]

read more
Passport Việt Nam – Chứng minh thư quốc tế của công dân Việt Nam

Passport Việt Nam – Chứng minh thư quốc tế của công dân Việt Nam

Để chuẩn bị một bộ hồ sơ định cư Mỹ hoàn hảo, Passport Việt Nam luôn là quyển sổ chúng […]

read more