+1 253 343 5988

Bảo lãnh vợ chồng

Hướng dẫn chi tiết quá trình khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2022

Khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ là việc nhất thiết phải làm trước khi muốn xin visa định cư Mỹ và sau đó tiến hành nhập cư Mỹ để lấy thẻ xanh. Tham khảo chi tiết quá trình khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy qua bài viết dưới đây.

Mới qua, chưa có thẻ xanh Mỹ thì có thể mở hồ sơ bảo lãnh được không?

Theo quy định của USCIS, sau khi đến Mỹ định cư và hoàn tất thủ tục đóng tiền thẻ xanh Mỹ, thường trú nhân sẽ nhận được thẻ xanh Mỹ trong vòng 120 ngày. Một số trường hợp có khi đến 6 tháng thì thẻ xanh mới được gửi về nhà và ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch bảo lãnh người thân ở Việt Nam.

Mang thai có ảnh hưởng đến việc xin Visa định cư Mỹ

Mang thai có ảnh hưởng đến việc xin visa định cư Mỹ?

Chuyện mang thai trong lúc đang chờ hồ sơ xin visa định cư Mỹ rất thường xảy ra, đôi lúc thuận lợi cho việc xin visa định cư Mỹ, nhưng đôi khi cũng gây ra những khó khăn cho hồ sơ.

Hồ sơ được chấp thuận nhưng người bảo lãnh qua đời

Hồ sơ được chấp thuận nhưng người bảo lãnh qua đời, thì phải làm gì ?

Khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, nếu như người bảo lãnh qua đời không có nghĩa hồ sơ đó bị chấm dứt mà thay vào đó, đương đơn có thể thực hiện quá trình “Humanitarian Reinstatement (“cứu xét nhân đạo”).

Scroll to Top