+1 253 343 5988

05 Sai lầm phổ biến với hồ sơ bảo lãnh vợ chồng

05 Sai lầm phổ biến khi làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng

Khi có hồ sơ bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ định cư, chúng ta đều rất mong hồ sơ sẽ thuận lợi, nhanh chóng phỏng vấn và có visa qua Mỹ để đoàn tụ với vợ chồng. Tuy nhiên, có một số sai lầm trong việc chuẩn bị khiến việc phỏng vấn không thành công.

Hướng dẫn làm bộ công hàm độc thân

Công hàm độc thân là một bộ hồ sơ chứng nhận một công dân Mỹ hay thường trú nhân Mỹ đang còn trong tình trạng độc thân được hợp thức hóa bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Scroll to Top