+1 253 343 5988

Quy chế hoạt động

Thông tin về điều kiện giao dịch chung +    Dịch vụ không giới hạn về phạm vi địa lý.+    Dịch vụ được khách hàng sử dụng trong suốt thời hạn hợp đồng. Bảo

Thỏa thuận thanh toán

Nhằm xây dựng chính sách rõ ràng về vấn đề thanh toán chi phí theo từng dịch vụ tư vấn khách hàng sử dụng. Icaviet đưa ra quy trình thanh toán sau:Icaviet chỉ nhận thanh

Chính sách bảo mật

Thông tin khách hàng –   Họ và tên của khách hàng –   Địa chỉ của khách hàng –   Email liên hệ khách hàng –   Số điện thoại của khách hàng –   Các thông tin như

Scroll to Top