+1 253 343 5988

Bảo lãnh con độc thân

Công dân Mỹ và thường trú nhân đều có thể bảo lãnh con độc thân qua Mỹ định cư, nhưng thời gian chờ hồ sơ sẽ khác nhau ở mỗi trường hợp.  Các diện bảo

Bảo lãnh cha mẹ

Hoa Kỳ cho phép công dân Mỹ bảo lãnh cha mẹ theo diện IR5, đây là diện trực hệ và không giới hạn số lượng Visa được cấp hàng năm. Diện IR5 không phải đợi

Bảo lãnh con có gia đình

Hàng năm, có khoảng 23,400 người qua Mỹ định cư theo diện bảo lãnh con có gia đình (diện F3). Diện này cho phép vợ chồng và con dưới 21 tuổi (tuổi CSPA) đi cùng

Bảo lãnh hôn phu/ hôn thê

Hoa Kỳ cho phép công dân Mỹ bảo lãnh hôn phu/ hôn thê theo diện visa không di dân K1. Các yêu cầu để bảo lãnh hôn phu/ hôn thê (diện K1): – Người bảo

Bảo lãnh vợ/chồng

Các diện bảo lãnh vợ chồng gồm có: – Thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng (diện F2A). – Công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng kết hôn dưới 2 năm (diện CR1). – Công dân Mỹ

Bảo lãnh anh chị em

Công dân Mỹ được phép bảo lãnh anh chị em qua Mỹ định cư theo diện F4. Dưới đây là các các điều kiện để mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em: – Người

Scroll to Top