+1 253 343 5988

Các dịch vụ khác

Hộ chiếu Việt Nam

Gia hạn – cấp mới Passport Việt Nam tại Mỹ

Gia hạn – cấp mới Passport Việt Nam tại Mỹ Passport (hộ chiếu) Việt Nam do chính phủ Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam. Theo Luật Quốc tịch Việt Nam (đã sửa đổi) được thông qua ngày 24/6/2014, quy định: công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài được phép giữ quốc …

Gia hạn – cấp mới Passport Việt Nam tại Mỹ Read More »

Scroll to Top