Bài viết nổi bật

Điều kiện thi quốc tịch Mỹ, 3 hay 5 năm?

Điều kiện thi quốc tịch Mỹ, 3 hay 5 năm?

Thông thường, mọi người đều biết rằng điều kiện thi quốc tịch Mỹ là cần tối thiểu 5 năm sinh...

Nhật ký hành trình từ Mỹ về Việt Nam thời COVID-19

Nhật ký hành trình từ Mỹ về Việt Nam thời COVID-19

Những trải nghiệm thực tế của chuyến bay hồi hường của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ trong mua dịch COVID-19...

Hướng dẫn đặt lịch chích ngừa và khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ

Hướng dẫn đặt lịch chích ngừa và khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ

Sau khi nhận thư phỏng vấn chúng ta sẽ đặt lịch chích ngừa và khám sức khỏe xuất cảnh Mỹ....