+1 253 343 5988

Cách liên lạc với LSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Theo thông báo LSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ trở lại làm việc từ ngày 29/06/2020. Các diện không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cư (IR1, IR2, CR1, CR2) đã có lịch phỏng vấn trước đây muốn liên hệ với LSQ về các vấn đề như xét tuổi CSPA, kết hôn, sinh thêm con, ly dị, sửa tên, ngày tháng năm sinh, chưa hoặc không đi, qua đời và các vấn đề khác vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

Vào trang dưới đây để viết thư và phải viết bằng tiếng Anh:
https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/

Hướng dẫn:
Chỉ có người bảo lãnh, đương đơn, hoặc người đại diện hợp pháp mới có thể sử dụng mẫu đơn này. Vui lòng viết bằng tiếng Anh và đảm bảo cung cấp địa chỉ email chính xác. Nếu địa chỉ email chưa được đăng ký vui lòng đính kèm bản sao hộ chiếu của đương đơn
1/ Số trường hợp Case number : HCM1234567890
2/ Tên đương đơn chính ( NĐBL): ghi như trên Hộ chiếu
3/ Số PP của đương đơn
4/ Tháng/ngày/năm sinh
5/Tên đầy đủ người điền đơn ( NBL/NĐBL/LS)
6/ Chọn bạn là ai ( NBL/NĐBL/Ls)
7/ Địa chỉ Email
8/ Xác nhận email
9/ Số điện thoại ở Việt Nam
10/ Chọn chủ đề liên quan
11/ Nội dung (Tiếng Anh)
12/ Tải file đính kèm (tối đa 3.5 MB)
13/ Bấm gởi đi

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top