+1 253 343 5988

Bộ Ngoại giao đã đăng tải phiên bản rõ nghĩa hơn

Bộ Ngoại giao đã đăng tải phiên bản rõ nghĩa hơn. Admins xin phép đính chính lại mọi người cho mọi người dễ hiểu nhé:

TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ VISA CÒN HIỆU LỰC SAU NGÀY 24/4 CHO TỚI THỜI ĐIỂM NHẬP CẢNH MỸ SẼ ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH BẤT KỂ DIỆN GÌ. (KHÔNG ÁP DỤNG CHO VISA CẤP SAU 24/4 TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ)

Hy vọng tất cả các khúc mắc của mọi người đã được giải đáp.

Meeting between the American Immigration Lawyers Association (AILA) Department of State Liaison Committee and the Visa Office of the U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs

TRAVEL.STATE.GOV
Proclamation Suspending Entry of Immigrants Who Present Risk to the U.S. Labor Market During the Economic Recovery Following the COVID-19 Outbreak

Zalo
Chủ đề:
Scroll to Top